ดวงดาว

เนื้อเพลง ดวงดาว

..ดนตรี.4.Bars..2..3..
4.ค่ำคืนนี้ มีจันทร์
.อันนวลผ่อง
.ลอย ละล่อง
.ทั่วพื้น โพยม หน
.ขับแสงดาว ขาวนวล
.ที่ชวนยล.
.ให้ หมอง.หม่น
.ภาคพื้น นภาพราย.
.โอ้ จันทร์หนอ
.ข้ามิขอ เชยชมเจ้า
.ด้วยตัวเรา ดุจดาว
.ที่แสงหาย.
.เดือนช่างทำ เราได้ ไร้ระอาย
.เจ้าหรือหมาย จักคู่ฟ้า มิลาจร.
.ถ้า เจ้าปอง
.ครองฟ้า มิลาล่วง
.ข้า มิห่วง ฟ้า.จะเหงา
.เฝ้าแต่ทอดถอน.
.จะขอลา จำพราก
.ต้องจากอำพร.
.ข้ามิ อาวรณ์
.ให้หนักหน่วง สุดห่วงอาลัย

ดนตรี.16.Bars..15..
16.ถ้า เจ้าปอง
.ครองฟ้า มิลาล่วง
.ข้า มิห่วง ฟ้า.จะเหงา
.เฝ้าแต่ทอดถอน
.จะขอลา จำพราก
.ต้องจากอำพร
.ข้ามิ อาวรณ์
.ให้หนักหน่วง สุดห่วงอาลัย