ดวงจิตผูกพัน

ดวงจิตผูกพัน

เนื้อเพลง ดวงจิตผูกพัน

Intro………..
..ถ้า เธอจะรัก
ขอให้เธอรัก
ฉันด้วยดวงจิต
อย่าเอาความรัก
ฉันไปเก็บไว้ ที่ในดวงใจ
เพราะ ดวงใจไร้ความรู้สึก
เธออาจลืมนึกถึงฉันไป
ขอ เปลี่ยนจากดวงใจ
โปรดเก็บรักไว้ที่ในดวงจิต
..เมื่อเรารักกัน
ดวงจิตผูกพัน
แม้อยู่แสนไกล
ความรักยังตามไปได้
ไม่ คลาย สัก นิด
จะตื่นจะนอนยังรักสนิท
ยัง ฝัน ยัง คิด
เพราะด้วยดวงจิต ผูกพัน
(ดนตรี…..)
..ถ้า เธอจะรัก
ขอให้เธอรัก
ฉันด้วยดวงจิต
อย่าเอาความรัก
ฉันไปเก็บไว้ที่ในดวงใจ
เพราะ ดวงใจไร้ความรู้สึก
เธออาจลืมนึกถึงฉันไป
ขอ เปลี่ยนจากดวงใจ
โปรดเก็บรักไว้ ที่ในดวงจิต
..เมื่อเรารักกัน
ดวงจิตผูกพัน
แม้อยู่แสนไกล
ความรักยังตามไปได้
ไม่ คลาย สัก นิด
จะตื่นจะนอนยังรักสนิท
ยัง ฝัน ยัง คิด
เพราะด้วยดวงจิต ผูกพัน..