ดวงจำปา

ฟังเพลง ดวงจำปา

https://youtube.com/watch?v=L1VMM2Yw2FA

เนื้อเพลง ดวงจำปา

โอ้ดวงจำปา เวลาซมดอก
คิดถึง บ้านซ่อง
มองเห็น หัวใจ
เฮานึกขึ้นได้
ในกลิ่นเจ้าหอม
เห็นสวน ดอกไม้
บิดา ปลูกไว้ ตั้งแต่ไดมา
เวลาหงอยเหงา
ยังซ่วย บรรเทา
ให้หายโศกา.
โอ้ดวงจำปา
คู่เคียง เฮามา
แต่ยามน้อยเอย
.กลิ่นเจ้าสำคัญ
ติดพันหัวใจ
เป็นตาฮักใคร่
แพงไว้ เซยซม
ยามเหงา เฮาดม
เอ๋ยจำปาหอม
เมื่อดมกลิ่นเจ้า
พานพบเพื่อนเก่า
ที่ได้พรากจากไป
เจ้าเป็นดอกไม้
ที่งาม วิไล ตั้งแต่ไดมา
โอ้ดวงจำปา
มาลา ขวัญฮัก
ของเรียมนี่เอย

โอ้ดวงจำปา
บุปผาเมืองลาว
งามดังดวงดาว
ซาวลาวปลื้มใจ
เมื่อตก อยู่ใน
แดนดินลานซ้าง
เมื่อได้พลัดพราก
อดีตพลัดจาก
บ้านเกิดเมืองนอน
ข้อยจะเอาเจ้า
เป็นเพื่อนฮ่วมเหงา
เท่าสิ้นชีวา
โอ้ดวงจำปา มาลางามจริง
มิ่งเมืองลาวเอย
โอ้ดวงจำปา มาลางามจริง
มิ่งเมืองลาวเอย