ซำบายดีบ่

ซำบายดีบ่

เนื้อเพลง ซำบายดีบ่

…ดนตรี…..
…ซำบายดีบ่
โดนหลายบ่ได้พ้อหน้า
เบิ่งหูเบิ่งตา
อ้ายว่าเจ้าเปลี่ยนไปหลาย
บ่คือแต่กี้
ขี้มูกโป่งมาโรงเรียนสาย
เกือบจำบ่ได้
โดนหลายจนใหญ่เป็นสาว
กินข้าวกันก่อน
ค่อยไปบ่ได้บ้อหล้า
จั่งได๋จั่งมา
ต่างตาว่าผิวขาวขาว
มางามคักแท้
บอกอ้ายแนไผน้อผู้บ่าว
หรือใจของเจ้า
เป้าหมายบ่ได้วางแผน
ทำงานอยู่ไส
ในใจมีไผแล้วยัง
เห็นนิ้วนาง
ข้างซ้ายยังบ่ได้สวมแหวน
คืออ้ายบ่น้อ
ป่านนี้บ่มีไผควงแขน
คันใจยังแปน
สองเฮาเป็นแฟนกันบ่
ซำบายดีบ่
โดนหลายบ่ได้พ้อหน้า
ยามได๋ขวัญตา
ได้มาพ้อกันอีกหนอ
เอาเบอร์โทรอ้าย
ฝากแนบใจไปไว้ได้บ่
หากใจคึดพ้อ
ต่อสายหาอ้ายแหน่เด้อ
…ดนตรี…..
…ทำงานอยู่ไส
ในใจมีไผแล้วยัง
เห็นนิ้วนาง
ข้างซ้ายยังบ่ได้สวมแหวน
คืออ้ายบ่น้อ
ป่านนี้บ่มีไผควงแขน
คันใจยังแปน
สองเฮาเป็นแฟนกันบ่
ซำบายดีบ่
โดนหลายบ่ได้พ้อหน้า
ยามได๋ขวัญตา
ได้มาพ้อกันอีกหนอ
เอาเบอร์โทรอ้าย
ฝากแนบใจไปไว้ได้บ่
หากใจคึดพ้อ
ต่อสายหาอ้ายแหน่เด้อ