ซบอก

ซบอก

เนื้อเพลง ซบอก

เพียงหนึ่ง คำลา
ที่เธอ พูดมา
ทำให้น้ำ ตา ฉัน เต็มหัวใจ
ถึงอยาก ดึงดัน ให้เธอ ไม่ไป
ก็พอ เข้าใจ ไม่เห็น ทาง
.เมื่อเธอนั้นอยากไป
รัก เขาไม่ว่า
เพียงก่อนที่ จะลา ลับตา ไป
อยากจะขอ ให้เธอ
ช่วย ฝืน หัวใจ
ฟังคำลาคนที่ช้ำซักคำ
.กลับ มาซบที่อกฉัน
ได้ไหม เธอ
ถ้าหากเขา ทำร้าย หัวใจ เธอ
ให้มีความ เจ็บปวด
จนใจ ไม่อาจกลั้นน้ำตา.
กลับ มาซบที่อกฉัน นะคนดี
ถ้าหากเขา มองเธอ ไม่มี ค่า
กลับคืนมา นะเธอ
มารัก กับคน ที่รัก เธอ
อย่างเดิมจะได้ไหม.
.ถึงจาก วันนี้ จะมี แค่เงา
หนึ่งคนที่ร้าว ทุก ห้องในใจ
ไม่โกรธ เคืองเธอ
ไม่กล่าว โทษใคร
จะยอม ให้ใจ มีน้ำ ตา
.เมื่อเธอนั้นอยากไป
รัก เขาไม่ว่า
เพียงก่อนที่ จะลา ลับตา ไป
อยากจะขอ ให้เธอ
ช่วย ฝืน หัวใจ
ฟังคำลาคนที่ช้ำซักคำ
.กลับ มาซบที่อกฉัน
ได้ไหม เธอ
ถ้าหากเขา ทำร้าย หัวใจ เธอ
ให้มีความ เจ็บปวด
จนใจ ไม่อาจกลั้นน้ำตา.
กลับ มาซบที่อกฉัน นะคนดี
ถ้าหากเขา มองเธอ ไม่มี ค่า
กลับคืนมา นะเธอ
มารัก กับคน ที่รัก เธอ
อย่างเดิมจะได้ไหม.
….ดนตรี…..
กลับ มาซบที่อกฉัน
ได้ไหม เธอ
ถ้าหากเขา ทำร้าย หัวใจ เธอ
ให้มีความ เจ็บปวด
จนใจ ไม่อาจกลั้นน้ำตา.
กลับ มาซบที่อกฉัน นะคนดี
ถ้าหากเขา มองเธอ ไม่มี ค่า
กลับคืนมา นะเธอ
มารัก กับคน ที่รัก เธอ
อย่างเดิมจะได้ไหม.