ช่างร้ายนัก

ช่างร้ายนัก

เนื้อเพลง ช่างร้ายนัก

ดนตรี.46.Bars..44..45..
46…ช่างร้ายนัก ช่างร้ายนัก
.เดี๋ยวเกลียด เดี๋ยวรัก
.สักแต่ อารมณ์คุณเธอ
.ฉันตาม ไม่ค่อยทัน
.อะไรอย่างนั้น กันนะ เออ
.เบื่อแฮะ เฮ้อ ขืนคอยบำเรอ
.เสมอ ทุกวัน..
.อย่างงั้น อย่างงี้
.ทำดี ดีเหมือนจะไม่ดี
.ไปทุก สิ่งอัน
.ท่านี้ ท่านั้น
.ยัง ไง กัน
.ถึงจะพอดีพอร้ายสมใจ
.ทำกันอย่างไร
.จะจำมั่นไว้ ทำให้ดี
ดนตรี.36.Bars..34..35.
36…ช่างร้ายนัก ช่างร้ายนัก
.ฉันต้อง ขอพัก
.สะบัก สะบอม เต็มที
.รักเธอ ได้ไม่นาน
.อาการกดดัน มันชัก มี
.เบื่อรัก นี้
.เห็นที ชีวี จะมีเคราะห์กรรม

.ชาตินี้ ชาติไหน
.เป็น ตายไป
.ร้ายดี อย่างไร จะขอจดจำ
.พูดแล้ว ช่างช้ำ
.คุณ เธอ ทำเสียจน จวนจม
.จะล้ม ละลาย
.ทำ กันแค่ตาย
.เพราะฉัน มันคล้าย
.เป็นทาสคน