ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์

ฟังเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์

https://youtube.com/watch?v=m_OyBu9CmqI

เนื้อเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์

กี่เช้าที่เราตื่น กี่คืนที่เราฝัน
กี่วันแห่งชีวิต
ใครลิขิต ใครเขียน
ช่างเหมือนดั่งเทียนเล่มน้อย
หยาดฝนที่หล่นพรำ
หยดน้ำตาเจ็บช้ำ
ตอกย้ำใจให้จำ
จดจำและรอคอย
เช้า ยันบ่าย ย้าย ลงเย็น
ชีวิตความอยู่เป็น
เหมือน ดังเล่น ละคร.

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด
กี่เท้าที่เราย่าง
กี่ทางที่เราเดิน ไป
กว้างไกลสุดขอบรุ้ง
พรุ่งนี้คงจะเห็น
คนก็เป็นอย่างนี้

เมื่อหิวก็อยากกิน
ด้วยลิ้นอันกระหาย
ด้วยกายอันต้องการ
จากงานที่ลำเค็ญ
เห็น กันอยู่ รู้ ทุกคน
บางครั้งเราสับสน
ไร้แม้แต่คน เข้าใจ.

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด