ช่อรักซ้อน

ช่อรักซ้อน

เนื้อเพลง ช่อรักซ้อน

…ดนตรี.4.Bars..2..3…
4.ช.อันดวงใจ.พี่นี้ขอให้แต่น้อง
ญ.จะปกป้องคุ้มครอง
.มิให้เคลื่อน.เลือน.สลาย
ช.อันดวงใจ.พี่.นี้เดียวดาย
ญ.มอบใจน้องนี้แทนไป
.เพื่อที่จะได้.ชื่นเชย
ช.รักดวงใจ.หทัย
.เหลือจะกล่าวคำ
ญ.วาจาช่างหวานฉ่ำ
.อย่าทำให้น้อง.หลงเลย
ช.เป็นความจริง.นี่นะทรามเชย
ญ.โอ้เจ้า.ช่อรักซ้อนเอย
.กลัวกลายเป็น.เตยแตกกอ
ช.เราอยู่ครอง.รักใคร่
.พี่มิได้.หลอนล่อ
.เตยแยกหน่อ.อย่างไร
.มีแต่รัก.เสริมรักเรื่อยไป
.โปรดไว้ใจ.พี่รักเจ้า
.ขวัญข้าวเอย
ญ.ฟังวาจา.พี่จ๋าจงจดจำ
.รักที่พี่.เพ้อพร่ำ
.อย่าทำให้น้อง.หลงเลย
ช.จงวางใจ.พี่นะทรามเชย
ญ.ช่อเจ้า.ช่อรัก.ซ้อนเอย
.แม้วัน.ล่วงเลย.ไม่คลาย

..ดนตรี.4.Bars.2..3..
4.ช.เราอยู่ครอง.รักใคร่
.พี่มิได้.หลอนล่อ
.เตยแยกหน่อ.อย่างไร
.มีแต่รัก.เสริมรักเรื่อยไป
.โปรดไว้ใจ.พี่รักเจ้า
.ขวัญข้าวเอย
ญ.ฟังวาจา.พี่จ๋าจงจดจำ
.รักที่พี่.เพ้อพร่ำ
.อย่าทำให้น้อง.หลงเลย
ช.จงวางใจ.พี่นะทรามเชย
ญ.ช่อเจ้า.ช่อรัก.ซ้อนเอย
.แม้วันล่วงเลย.ไม่คลาย….