ช่วยพูดอะไรหน่อย

ช่วยพูดอะไรหน่อย

เนื้อเพลง ช่วยพูดอะไรหน่อย

ดนตรี 3 Bars..2…
3 จบ ไปแล้ว เรา ก็คง รู้–ดี
และ ไม่มี สิทธิ์
จะไป คิด วุ่น–วาย
จะ ไม่ขอ เธอ ให้–เธอ ทบทวน ใหม่
รู้ อยู่แล้ว ว่า–เธอ
เลือกคน ของเธอ
แต่ จะขอ เพียง ให้เธอ เห็น–ใจ
รัก เธอเกิน ไป ให้เธอ นั้นช่วย–ที
อยาก ให้ทิ้ง คำ ก่อนลา ตรง–นี้
ทิ้ง เอาไว้ ให้จำ แม้มัน ไม่จริง
ขอ เพียง สัก คำ
ที่ รอ รับ ฟัง มานาน
ก่อน ใจ จะยอม จำนน
ทนทุกข์ ท–รมาน
ขอ–ให้ เธอ บอก รัก สัก ครั้ง
ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม
โกหกฉัน ว่ายัง มี–ใจ
พูด ว่าเธอ นั้นมี เยื่อ–ใย
เท่านั้น พอ
ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม
ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง–ไป
อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ
ก่อน เสีย–ใจ
นึก ว่า เอา บุญ
ดนตรี 8 Bars..6…
7…8 อยาก จะขอ เพียง
ให้เธอ เห็น–ใจ
รัก เธอเกิน ไป ให้เธอ นั้นช่วย–ที
อยาก ให้ทิ้ง คำ ก่อนลา ตรง–นี้
ทิ้ง เอาไว้ ให้จำ แม้มัน ไม่จริง
ขอ เพียง สัก คำ
ที่ รอ รับ ฟัง มานาน
ก่อน ใจ จะยอม จำนน
ทนทุกข์ ท–รมาน
ขอ–ให้ เธอ บอก รัก สัก ครั้ง
ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม
(ช่วย พูด อะไร หน่อย)
โกหกฉัน ว่ายัง มี–ใจ
พูด ว่าเธอ นั้นมี เยื่อ–ใย
เท่านั้น พอ
ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม
(ช่วย พูด อะไร หน่อย)
ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง–ไป
อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ
ก่อน เสีย–ใจ
นึก ว่า เอา บุญ
(ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม)
(ช่วย พูด อะไร ก่อน)
ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง–ไป
อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ
ก่อน เสีย–ใจ
นึก ว่า เอา บุญ