ช่วยฝังหลังบ้านเธอ

ช่วยฝังหลังบ้านเธอ

เนื้อเพลง ช่วยฝังหลังบ้านเธอ

ดนตรี 4 Bars..2…
3…4 ช่วยเอาไปฝัง
ไว้หลังบ้านเธอ
ถ้าหากพี่ตาย
เพราะคนใจร้ายหลอกลวง
ไปรักคนอื่น พี่ทนกล้ำกลืนห่วงหวง
เธอทิ้งพี่ให้เศร้าทรวง
เจ็บปวดใจ หนักหนา
คิดถึงความหลัง ครั้งนั้นที่เรา
ผูกพันกันมา บ้านนาสุขสมร่มเย็น
เธอรักคนใหม่
กลิ่นโคลนสาบควายคงเหม็น
คนกรุงขี่เก๋งคงเด่น
แม่บานเย็นถึงลืมรักเก่า
มารับมาส่ง โฉมยงเจ้าไปกับเขา
เธอเองจะรู้หรือเปล่า
ว่าทำเอาพี่เศร้าเพียงไหน
คงซักวันหนึ่ง พี่คงจะอกแตกตาย
เป็นเพราะรักแพ้พ่าย
ต้องมลายกลับกลายเป็นขม
ช่วยเอาไปฝัง ไว้หลังบ้านเธอ
นึกว่าเอาบุญ ก็จะขอบคุณก่อนตาย
เพราะรักเธอมาก
ไม่อยากจะจากไปไหน
แค่เพียงได้เคียงชิดใกล้
ฝังพี่ไว้ ที่หลังบ้านเธอ
ดนตรี 4 Bars..2…
3…4.. มารับมาส่ง
โฉมยงเจ้าไปกับเขา
เธอเองจะรู้หรือเปล่า
ว่าทำเอาพี่เศร้าเพียงไหน
คงซักวันหนึ่ง พี่คงจะอกแตกตาย
เป็นเพราะรักแพ้พ่าย
ต้องมลายกลับกลายเป็นขม
ช่วยเอาไปฝัง ไว้หลังบ้านเธอ
นึกว่าเอาบุญ ก็จะขอบคุณก่อนตาย
เพราะรักเธอมาก
ไม่อยากจะจากไปไหน
แค่เพียงได้เคียงชิดใกล้
ฝังพี่ไว้ ที่หลังบ้านเธอ