ช็อต

เนื้อเพลง ช็อต

.. ใจมันไร้ พลังงาน
ต้องการช๊าต พลังใจ
วงจรรัก ไม่มีไฟ โอย โอ๊ย
เป็นคนไข้ หัวใจชา
ขาดไฟฟ้า กระตุ้นใจ
ปล่อยเอาไว้ เหมือนใกล้ตาย
โอย โอ๊ย
พอมาเจอ เธอทีเดียว
พอมาเจอ เธอคนเดียว
ไฟมันตรง คงมาที่กลาง หัวใจ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
อยากจะขอ ให้ช่วยที
อยู่อย่างนี้ มันมืดไป
แรงใจฉัน ไม่มีไฟ เย เย๊
อย่าให้ฉัน หัวใจชา
ขาดไฟฟ้า กระตุ้นใจ
ปล่อยเอาไว้ เหมือนใกล้ตาย
โอย โอ้ย
พอมาเจอ เธอทีเดียว
พอมาเจอ เธอคนเดียว
ไฟมันตรง คงมาที่กลาง หัวใจ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
. ใจมันไร้ พลังงาน
ต้องการช๊าต พลังใจ
วงจรรัก ให้มีไฟ
โอย โอ้ย
พอมาเจอ เธอทีเดียว
พอมาเจอ เธอคนเดียว
ไฟมันตรง คงมาที่กลาง หัวใจ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
(เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย)
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
เข้ามาช๊าต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช็อต
เข้ามาช็อต หน่อย
เข้ามา เข้ามาช๊าต
ให้สะป๊าค เป็นไฟ