ชู้ทางใจ [ตั้นฉบับ]

ชู้ทางใจ [ตั้นฉบับ]

เนื้อเพลง ชู้ทางใจ [ตั้นฉบับ]

ถ้าผมรักคุณจะผิดมากไหม
รักด้วยหัวใจ
แม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วง
แอบซ่อนเร้น
เหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง
เก็บไปฝันในทรวง
ขอเป็นเพียงชู้ทางใจ
ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็น
ไม่เคยคิดเป็น
เพื่อนนอนแนบเคียงชิดใกล้
เจ็บมามากนัก
รักเอยมิเคยสมใจ
เจ็บอีกหนเป็นไร
คงทนได้เช่นเดิม
ชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทางใจ
ศาลอาญาแห่งไหน
คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
องค์การความรัก
มิได้ตราห้ามแต่งเติม
จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม
ที่ผมจะแอบรักคุณ
หากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย
นึกว่าเห็นใจ
โปรดคลายระแวงเคืองขุ่น
อยากห้ามความรัก
โถมันห้ามยากนะคุณ
ปล่อยให้ผมว้าวุ่น
รักคุณต่อไปเถิดหนา

(…ดนตรี…)
ชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทางใจ
ศาลอาญาแห่งไหน
คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
องค์การความรัก
มิได้ตราห้ามแต่งเติม
จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม
ที่ผมจะแอบรักคุณ
หากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย
นึกว่าเห็นใจ
โปรดคลายระแวงเคืองขุ่น
อยากห้ามความรัก
โถมันห้ามยากนะคุณ
ปล่อยให้ผมว้าวุ่น
รักคุณต่อไปเถิดหนา