ชื่นใจ

เนื้อเพลง ชื่นใจ

ดนตรี 9 Bars..8…
9… ถ้าฟ้า ก็อยู่ ส่วนฟ้า
ถ้านก ไม่–ยอม โบก บิน
อยู่อยู่ เมฆ–น้อย ไม่ ลอยไป ลอยมา
ต่างก็ เป็น ไป
แหละไม่คิด จะข้อง เกี่ยวกัน
สุดท้าย โลก ใบนั้น จะเป็น เช่น–ไร
เธอ ก็อยู่ ส่วน เธอ
ฉัน ก็ คือ ส่วน ฉัน
ดำเนิน ชีวิต ตัว–ใคร ตัว–มัน
แน่นอน ความ จริง
ก็ ไม่เห็น มีใคร เหงา ตาย
แต่ความ อบอุ่น มัน หาย
จากไกล จากเรา
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
แบ่งปัน ให้กัน สักหน่อย
ให้โลกนี้ งดงาม เรื่อยไป
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
ห่วงใย ให้กัน สักหน่อย
อย่างน้อย ให้พอ ชื่น–ใจ
ดนตรี 16 Bars..15…
16… เธอ ก็อยู่ ส่วน เธอ
ฉัน ก็ คือ ส่วน ฉัน
ดำเนิน ชีวิต ตัว–ใคร ตัว–มัน
แน่นอน ความ จริง
ก็ ไม่เห็น มีใคร เหงา ตาย
แต่ความ อบอุ่น มัน หาย
จากไกล จากเรา
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
แบ่งปัน ให้กัน สักหน่อย
ให้โลกนี้ งดงาม เรื่อยไป
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
ห่วงใย ให้กัน สักหน่อย
อย่างน้อย ให้พอ ชื่น–ใจ
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
แบ่งปัน ให้กัน สักหน่อย
ให้โลกนี้ งดงาม เรื่อยไป
ขอ แค่ ความ สัมพันธ์
ขอ แค่เพียง น้ำใจ
ห่วงใย ให้กัน สักหน่อย
อย่างน้อย ให้พอ ชื่น–ใจ