ชีวิตกับสังคม

ชีวิตกับสังคม

เนื้อเพลง ชีวิตกับสังคม

..ดนตรี.22.Bars..21.22..
.สิ่งที่ชีวิต เราต้องผ่าน
.ทุกคน ต้องการ
.ความสำราญ รื่นรมย์
.ต้องการ อาหาร
.เครื่องนุ่งห่ม
.ทั้งความ ชื่นชม
.มิตร สังคม ในหมู่เรา
.หากโลกเราไซร้ ไร้สังคม
.ทั้งโลก จะตรม
.คงระทม อับเฉา..
.โลกคงอ้างว้าง
.แลว่างเปล่า
.หัวใจง่วงเหงา
.ใจของเรา เศร้าอารมณ์
.แต่ โลกนี้ กว้างไกล
.อยู่อย่างไร ถ้า เราไร้สังคม
.ต้อง มีมิตร ชื่นชม
.ตาม เหมาะสม
.สากลนิยม เรื่อยมา..
.หลักสูตรศึกษา
.มีหลายขั้น
.วิชา เหล่านั้น
.มัน สำคัญ หรอกหนา
.หลักสูตร ชีวิต
.ยากยิ่งกว่า
.สังคม แหละหนา
.เหนือ วิชา ที่สำคัญ
ดนตรี.4.Bars..2..3.4.
โลกเรามันหมุน เร็วเท่าไหร่
.หมุนตามสมัย
.จน หมุนใจ ไม่ทัน
.จิตใจ ต้องหมุน
.ตามให้มั่น
.หมุนไป ด้วยกัน
.หมุน ให้มัน ทันสมัย..
.เต้นรำ ร่ำร้อง ใครว่าชั่ว
.พระเจ้าอยู่หัว
.ทรงนิพนธ์ กล่าวไว้
.ว่าโลก เป็นศิลป์
.อันยิ่งใหญ่
.ศิลป์นำ จิตใจ

.ศิ–วิไล ใช่คนดง
.โลก เรานี้กว้างขวาง
.ต้อง เปิดทาง
.อย่าไปขวาง โลกลง
.เข้า ชีวิตอย่า งง
.เดิน อย่าหลง
.เห็นคนไม่ งง ตื่นใจ
.เมื่อเราใจสูง ใจไม่ต่ำ
.สังคม ไม่นำ
.ให้ ศีลธรรม เสื่อมไป
หากเรามีศีล–ธรรมยิ่งใหญ่
.สังคม นั่นไซร้
.เป็นหัวใจ แก่โลกเรา