ชวนน้องแต่งงาน

ชวนน้องแต่งงาน

ฟังเพลง ชวนน้องแต่งงาน

https://youtube.com/watch?v=dSAQEyg-s9E

เนื้อเพลง ชวนน้องแต่งงาน

..ทำไมน้องไม่ แต่งงาน
จะอยู่อีกนาน เท่าไหร่
จะครองโสด ความสาว
ให้หนาวใจ ไว้คอยใคร เล่าหนา
ประเดี๋ยวก็แก่ เกินกาล
เหมือนเรือขึ้นคาน เกยท่า
ใครจะมาเมียงมอง และหมายตา
ในวัยชรา หย่อนยาน
แต่งงาน.เถิดน้อง
อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน
เดี๋ยวตายไปยมบาล ไม่สงสาร
อดขึ้นสวรรค์ เลยหนอ
ทำไมน้องไม่ แต่งงาน
หรือน้องต้องการ คนหล่อ
รูปร่างอย่างพี่ ก็ดีพอ
มาเถิดหนอ มาแต่งงานกัน
ทำไมน้องไม่แต่งงาน
ทำไมน้องไม่แต่งงาน
ทำไมน้องไม่แต่งงาน
แต่งงาน.เถิดน้อง
อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน
เดี๋ยวตายไปยมบาล ไม่สงสาร
อดขึ้นสวรรค์ เลยหนอ
ทำไมน้องไม่ แต่งงาน
หรือน้องต้องการ คนหล่อ
รูปร่างอย่างพี่ ก็ดีพอ
มาเถิดหนอ มาแต่งงานกัน
(ทำไมน้องไม่แต่งงาน)
มาเถิดน้องมาแต่งงานกัน
(ทำไมน้องไม่แต่งงาน)
มาเถิดน้องมาแต่งงานกัน
ทำไม.น้องไม่แต่งงาน