ชมนก

เนื้อเพลง ชมนก

นกกะปูด ตาแดงร้องมา
นกเขานา ร้องมาจุ๊กกรู
นกกระจอก ร้องกันจี๋จู๋
นกมันมีคู่ ดูน่าอิจฉา.
นกกาเหว่า นั่งเหงาบนคอน
นกเขานอน ชายพง พนา
เดินไปเจอะ หมู่นกกระทา
บินถลา ลงหาเหยื่อกิน.
.นั่นนกกระเต็น
โดดเต้นสลับปีกบิน
นางนวลได้ยิน
นก ขมิ้นเหลืองอ่อน
ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
แล้วตรงเข้าไปจิกสั่งสอน
นก ขมิ้นเหลืองอ่อน
บินร่อน ไม่ย้อนกลับมา
.นกปรอท อยู่บนยอดไทร
บินวน เวียนไปเวียนมา
หาเหยี่อ ประทังชีวา
สกุณา นี้ดูน่าชม
นกกะปูด ตาแดงร้องมา
นกเขานา ร้องมาจุ๊กกรู
นกกระจอก ร้องกันจี๋จู๋
นกมันมีคู่ ดูน่าอิจฉา.
นกกาเหว่า นั่งเหงาบนคอน
นกเขานอน ชายพง พนา
เดินไปเจอะ หมู่นกกระทา
บินถลา ลงหาเหยื่อกิน.
.นั่นนกกระเต็น
โดดเต้นสลับปีกบิน
นางนวลได้ยิน
นก ขมิ้นเหลืองอ่อน
ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
แล้วตรงเข้าไปจิกสั่งสอน
นก ขมิ้นเหลืองอ่อน
บินร่อน ไม่ย้อนกลับมา
.นกปรอท อยู่บนยอดไทร
บินวน เวียนไปเวียนมา
หาเหยี่อ ประทังชีวา
สกุณา นี้ดูน่าชม