ฉิมพลีสีทอง

ฉิมพลีสีทอง

เนื้อเพลง ฉิมพลีสีทอง

..ดนตรี.6.Bars…4..5..6..
ช.ญ.รัก กันหนอเคล้าคลอกันไป
.สู่แดนหทัย ไฉไลเลอรมย์
.ดื่มธารทิพย์จันทร์
.กระสันซบซม
.แทรกสิงดิ่งจม
.สุขสม ล่มไป
.ช.พี่นี้มีเราครอง
.ฉิมพลีสีทองห้องหอใจ
ญ.เพลงทิพย์ลอยลิบ
.กระซิบความนัย
.เมื่อเราพิไร
.ไกวอ้อมกล่อมใจไสยาส์
ช.สุขกันปานฉะนี้
.ฉิมพลีช่างพลีพรวอนว่า
ญ.พรเอย พรวิวาห์
.พร่างพรพัฒนา
.พาชื่น รื่นรมย์
ช.น้ำค้าง พรมพรั่ง
ญ.คือทิพย์ธารศานต์สังข์
.อันหลั่งจากพรหม
ช.เยือกวิญญาณ
.สะท้านอารมณ์
ช.ญ.ขวัญเราเริงลอยลม
.ชมชื่น.ดื่นดาว
ช.ญ.รัก กันหนอเคล้าคลอกันไป
.สู่แดนหทัย ไฉไลเลอรมย์.
.ดื่มธารทิพย์จันทร์
.กระสันซบซม
.แทรกสิงดิ่งจม
.สุขสมล่มไป
ช.พี่นี้ มีเราครอง
.ฉิมพลีสีทองห้องหอใจ
ญ.เพลงทิพย์ลอยลิบ
.กระซิบความนัย
.เมื่อเราพิไร
.ไกวอ้อมกล่อมในไสยาส์
ช.สุขกันปานฉะนี้

.ฉิมพลีช่างพลีพรวอนว่า
ญ.พรเอย พรวิวาห์
.พร่างพรพัฒนา
.พาชื่นรื่นรมย์
ช.น้ำค้างพรมพรั่ง
ญ.คือทิพย์ธารศานต์สังข์
.อันหลั่งจากพรหม
ช.เยือกวิญญาณ
.สะท้านอารมณ์
ช.ญ.ขวัญเราเริงลอยลม
.ชมชื่น.ดื่นดาว…