ฉันไม่อยากฟัง

ฉันไม่อยากฟัง

เนื้อเพลง ฉันไม่อยากฟัง

ดนตรี 4 Bars..2…
3…4.. เสีย–ใจ จนเกินทน
กับเธอ ที่ลวง กันทุกอย่าง
กับเธอ ก็มี แต่ผิดหวัง
ฉันคือ คนโง่ อยู่ร่ำไป
ขอ–ที อย่าเอ่ยปาก
ถ้าหาก ยังเป็นคำ ที่ไม่จริง
ได้ยิน มาจนซึ้ง ในทุกสิ่ง
ขอที ไม่ต้องเอ่ย เลยซักคำ
เพราะฉัน ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงใจ ไม่อยาก–ฟัง
เธอทำ ให้ทุกอย่าง มันต้องพัง
ทุกคำ ยังโกหก กันเรื่อยไป
ฉันถึง ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงจัง ฟังทำไม
ให้ยก โทษ ให้เธอ ฉันเสียใจ
ไม่มี ประโยชน์ จะพูดกัน
ขอ–จง อยู่ห่างห่าง
แหละเดิน ไปตามทาง ของเธอ
อย่ากลับ มาให้เห็น มาให้ เจอ
ทั้งคำ ที่เธอพูด ก็ทิ้งไป
เพราะฉัน ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงใจ ไม่อยาก–ฟัง
เธอทำ ให้ทุกอย่าง มันต้องพัง
ทุกคำ ยังโกหก กันเรื่อยไป
ฉันถึง ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงจัง ฟังทำไม
ให้ยก โทษ ให้เธอ ฉันเสียใจ
ไม่มี ประโยชน์ จะพูดกัน
เพราะฉัน ไม่อยาก–ฟัง
ดนตรี 10 Bars..8…
9…10. ฉัน ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงใจ ไม่อยาก–ฟัง
เธอทำ ให้ทุกอย่าง มันต้องพัง
ทุกคำ ยังโกหก กันเรื่อยไป
ฉันถึง ไม่อยาก–ฟัง
คำคน ไม่จริงจัง ฟังทำไม
ให้ยก โทษ ให้เธอ ฉันเสียใจ
ไม่มี ประโยชน์ จะพูดกัน
เพราะฉัน ไม่อยาก–ฟัง