ฉันไม่มีสิทธิ์รักเธอ

ฉันไม่มีสิทธิ์รักเธอ

เนื้อเพลง ฉันไม่มีสิทธิ์รักเธอ

..ใช่ฉันไม่รู้ว่าเธอมีคู่ครอง
ใช่ไร้คนปอง
รักฉันหรือก็เปล่า
แต่พอพบเธอ
กลับคล้ายดังเงา
ของเธอมาเข้า
อยู่กลางดวงใจ
..ใช่ฉันจะคิด
ทำผิดในศิลธรรม
ใช่ฉันพยายาม
เลิกคิดเรื่องรักใคร่
แต่เหมือนยิ่งห้าม
ยิ่งลามไปใหญ่
ฉันนอนร้องไห้
เพราะคิดถึงเธอ
..อยากปิดหัวใจ
เสียให้สนิท
หรือไม่มีสิทธิ์จะไปใฝ่เพ้อ
ของใครใครหวง
ไม่ร่วงหรอกเออ
หลงไปเพ้อเจ้อ
ถึงเธอทำไม
..ก็รู้ว่ารัก
แล้วคงต้องผิด
ก็รู้แล้วยังอดรักเธอไม่ได้
เจอะเธอเคียงคู่ชื่นชู้คู่ใจ
เผลอไปร้องไห้
หมั่นไส้คนเดียว
(ดนตรี…)
..อยากปิดหัวใจ
เสียให้สนิท
หรือไม่มีสิทธิ์จะไปใฝ่เพ้อ
ของใครใครหวง
ไม่ร่วงหรอกเออ
หลงไปเพ้อเจ้อ
ถึงเธอทำไม
..ก็รู้ว่ารัก
แล้วคงต้องผิด
ก็รู้แล้วยังอดรักเธอไม่ได้
เจอะเธอเคียงคู่ชื่นชู้คู่ใจ
เผลอไปร้องไห้
หมั่นไส้คนเดียว..