ฉันไม่บ้าพอ

ฉันไม่บ้าพอ

ฟังเพลง ฉันไม่บ้าพอ

เนื้อเพลง ฉันไม่บ้าพอ

เมื่อวันที่เธอ
เลือกทางเดิน ที่จะไป
กับเหตุผล เพียงง่ายๆ
ว่าเธอเลือก เขา.
สุดจะเจ็บ ที่ต้องรู้
ว่าเรื่องราว ของเรา
จบแค่นั้นเอง.
และพอวันนี้
เมื่อตัวเธอ ไม่มีใคร
ก็ได้รู้ ว่าเธอพร้อม
ที่จะกลับ มา.
แล้วก็อยาก จะให้ฉัน
ลืมเรื่องราว ที่แล้วมา
จะเป็นไปได้ไง.
.ก็เพราะฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปหาเธอ
ฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปรักใคร
จะสั่งให้ใจมันเหมือนเดิม
ฝืนใจกันเปล่าๆ.
ให้ฉันลืมเรื่องเก่า
ให้แล้วไป ไม่มีทาง
ไม่ใช่ว่าเธอ
ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจ็บ
เจอะมาแล้ว ก็ต้องรู้
มันเป็นอย่าง ไร.
กว่าจะแกร่ง กว่าจะฟื้น
มันก็คง ไม่ง่าย น่าจะรู้ดี
อย่ากลับมาทำ
ให้ทุกข์ใจ ให้กังวล
เมื่อเธอเอง เป็นคนเลือก
ที่จะจาก ไป.
และอยู่ๆ จะให้ฉัน
ลืมอะไร ง่ายๆ
ไม่ง่าย ไปหรือเธอ
.ก็เพราะฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปหาเธอ
ฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปรักใคร
จะสั่งให้ใจมันเหมือนเดิม
ฝืนใจกันเปล่าๆ.
ให้ฉันลืมเรื่องเก่า
ให้แล้วไป ไม่มีทาง
.ก็เพราะฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปหาเธอ
ฉัน ไม่บ้าพอ
ที่ฉันจะกลับไปรักใคร
จะสั่งให้ใจมันเหมือนเดิม
ฝืนใจ กันเปล่าๆ.
ให้ฉันลืมเรื่องเก่า
ให้แล้วไป ไม่มีทาง