ฉันเลว [สามช่า]

ฉันเลว [สามช่า]

เนื้อเพลง ฉันเลว [สามช่า]

…ตัวฉันเอง ก็รู้
ว่าเคย ไม่ดีแค่ไหน
แหละเธอ ก็คงเสียใจ
ที่ฉัน ไม่เคยแคร์
วันนี้ฉัน ก็รู้
เหตุผล ที่เธอมีคน ดูแล
เข้ามา แทนที่ฉัน
ด้วยเหตุใด
…คนที่ดี อย่างเขา
กับคน ที่เลวอย่างฉัน
ไม่มี ทางจะเหมือน กัน
และ ฉัน ก็เข้าใจ
เธอเลือกคน ถูกแล้ว
เมื่อฉัน มันไม่คู่ควร อะไร
และ ต่าง กันราวฟ้า กับดิน
แต่อยากให้รู้ ไว้อย่าง
ว่าคน ที่ไม่ดี
ไม่ใช่ ไม่มี หัวใจ
คนที่มันเลว
แต่บางครั้ง มันไม่ตั้ง ใจ
ไม่ใช่ ว่าอยากจะเป็น คนไม่ดี
…ตัวฉันเอง ก็รู้
ว่าวัน นี้คงจะสาย
ถ้าบอก ว่าในหัวใจ
ฉันพร้อม จะทำดี
คงไม่มี อีกแล้ว
ที่ฉัน จะมีเธอทุก นาที
อย่างใน วันที่แล้ว
ที่ผ่านมา
…แต่อยากให้รู้ ไว้อย่าง
ว่าคน ที่ไม่ดี
ไม่ใช่ ไม่มี หัวใจ
คนที่มันเลว
แต่บางครั้ง มันไม่ตั้ง ใจ
ไม่ใช่ ว่าอยากจะเป็น คนไม่ดี
…ตัวฉันเอง ก็รู้
ว่าวัน นี้คงจะสาย
ถ้าบอก ว่าในหัวใจ
ฉันพร้อม จะทำดี
คงไม่มี อีกแล้ว
ที่ฉัน จะมีเธอทุก นาที
อย่างใน วันที่แล้ว
ที่ผ่านมา
ยิ่งมอง เธอกับเขา
ยิ่งเข้าใจ