ฉันเป็นดีเจให้เธอ

ฉันเป็นดีเจให้เธอ

ฟังเพลง ฉันเป็นดีเจให้เธอ

เนื้อเพลง ฉันเป็นดีเจให้เธอ

เธอฝันละเมอ
ในโลกของเธอ
ไม่เคยพบเจอ
โลกภายนอกเป็นไง
ได้เพียงเฝ้าดู ไม่ลองสักที
อะไรที่มี จะซ่อนมันไว้ทำไม
คนก็กันเอง
จะทำไรก็แสนจะสบาย
เพลงก็บรรเลง
ปล่อยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไร
พอปล่อยตัวเอง
และมันก็จะเห็นว่าร่างกาย
ว่าหัวใจมันล่องไป
ต่อให้ใครไม่เข้าใจ

อ่ะ ฉันเป็นดีเจให้เธอ
เห็นเธอละอ่ะ
ช่วยเป็นดีเจให้ที
เห็นเธอละอ่ะ
ฉันเป็นดีเจให้เธอ
เห็นเธอละอ่ะ
จะยั้งใจไม่อยู่แล้ว

ก็ฝันละเมอ ในโลกที่เจอ
ปล่อยมันให้เบลอ
ทำอะไรก็ตามใจอ่ะ
ที่มัวเฝ้าดู จะลองสักที
อะไรที่มี จะรั้งมันไว้ทำไม
คนก็กันเอง
จะทำไรก็แสนจะสบาย
เพลงก็บรรเลง
ปล่อยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไร
พอปล่อยตัวเอง
และมันก็จะเห็นว่าร่างกาย
ว่าหัวใจมันล่องไป
ต่อให้ใครไม่เข้าใจ
Let‘s go Let‘s go Let‘s go

อ่ะ ฉันเป็นดีเจให้เธอ
เห็นเธอละอ่ะ
ช่วยเป็นดีเจให้ที นะเธอนะอ่ะ
คนก็กันเอง
จะทำไรก็แสนจะสบาย
เพลงก็บรรเลง
ปล่อยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไร
พอปล่อยตัวเอง
และมันก็จะเห็นว่าร่างกาย
ว่าหัวใจมันล่องไป
ต่อให้ใครไม่เข้าใจ
.อ่ะ ฉันเป็นดีเจให้เธอ
เห็นเธอละอ่ะ
ช่วยเป็นดีเจให้ที
เห็นเธอละอ่ะ
ฉันเป็นดีเจให้เธอ
เห็นเธอละอ่ะ
จะยั้งใจไม่อยู่แล้ว