ฉันเข้าใจ (It’s fine)

ฉันเข้าใจ (It’s fine)

ฟังเพลง ฉันเข้าใจ (It’s fine)

เนื้อเพลง ฉันเข้าใจ (It’s fine)

ขอบคุณ ขอบคุณที่เธอบอกกันให้ฉันได้เข้าใจ
วันนี้ เธอจะทิ้งฉันไปไม่เหลืออะไรที่เคยฝัน

รู้ว่าเธอไม่เหมือนเดิมก็รู้ว่าเธอไม่มีความสุขกับบางอย่าง
ก็รู้ว่าเธอจะเลือกเดินๆไปอีกทางที่ตรงที่ตรงนั้นมันไม่มีฉันแล้ว

** แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดฉันก็คงต้องยอมปล่อยเธอไป
แม้ว่ามันจะทรมาณแต่ฉันเข้าใจในวันนี้ที่เธอเลือกจะทิ้งกันไป
แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดแต่ฉันก็คงต้องยอมรับมันให้ไหว
ให้เราจบเพียงเท่านี้ทิ้งทุกอย่างที่มีให้เธอได้เดินไปพบกับใครที่ดีกว่าฉัน

ความรักให้เธอทั้งหัวใจ ทั้งหมดเท่านี้ฉันมีค่าเท่านี้
รู้ว่ามันไม่มากพอฉันคงไม่โกรธเข้าใจทุกๆอย่าง
วันนี้ที่เธอจะเลือกเดิน เดินไปอีกทางที่ตรงนั้งมันไม่มีฉันแล้ว

** แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดฉันก็คงต้องยอมปล่อยเธอไป
แม้ว่ามันจะทรมาณแต่ฉันเข้าใจในวันนี้ที่เธอเลือกจะทิ้งกันไป
แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดแต่ฉันก็คงต้องยอมรับมันให้ไหว
ให้เราจบเพียงเท่านี้ทิ้งทุกอย่างที่มีให้เธอได้เดินไปพบกับใครซักคน

จะรั้งเท่าไหร่เราก็คงต้องจากกัน
แค่ขอให้นึกถึงวันที่เรายังรักกันได้ไหม
รักเราจะจบลงมันคงเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเธอจะทิ้งกันไป

** แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดฉันก็คงต้องยอมปล่อยเธอไป
แม้ว่ามันจะทรมาณแต่ฉันเข้าใจในวันนี้ที่เธอเลือกจะทิ้งกันไป
แม้ว่ามันจะเจ็บเพียงใดแต่ฉันก็คงต้องยอมรับมันให้ไหว
ให้เราจบเพียงเท่านี้ทิ้งทุกอย่างที่มีให้เธอได้เดินไปพบกับใครที่ดีกว่าฉัน
ที่เข้าใจคงเป็นใครที่ดีกว่าฉัน