ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ

ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ

เนื้อเพลง ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ

จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้อารมณ์บอกทาง สภาพของความปวดร้าวมันคงเท่าเท่ากัน
ปิดบังอาการเอาไว้ก็คงเท่านั้น เพราะความปวดร้าวมันชัดในทุกความรู้สึก
อยากลืมทุกอย่าง ที่เคยได้ร่วมทาง สองคน
ลืมที่เคยผ่านพ้นทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้สึก แล้วจากไป

เพียงแค่เราหลับตา ทุกภาพดีดีกลับคืนย้อนมา
เพียงแค่เราลืมตา ทุกภาพดีดีกลับหาย ( แค่เพียงอยากบอกให้รู้ )
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ว่ามันเป็นอย่างไร
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ว่าเราต้องจากไป
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ เข้าใจว่าเราต้องลืมทุกอย่าง ที่เคยได้ร่วมทางสองคน
ลืมที่เคยผ่านพ้น ทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้สึก แล้วจากไป