ฉันสัญญา

ฉันสัญญา

เนื้อเพลง ฉันสัญญา

ดนตรี..5..Bars..3…4…5
ไม่ใช่เวลานี้ ไม่ใช่ในตอนนี้
แม้ฉันรู้ดีอึดอัดแค่ไหน
ฉันนั้นก็ยัง ไม่อาจมีคำพูดออกไป
ก็อยากจะจริงใจ แต่ยังไม่ถึงเวลา
และเธอคงไม่รู้ ที่อยู่ในใจฉัน
ทั้งร้อยพันคำที่เตรียมเอาไว้
ทุกเสี้ยวของความรู้สึก
ไม่เคยหล่นหาย แค่รอสักวัน
สักวันเพื่อบอกความจริง
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (แค่อีกเพียงในไม่ช้า)
ฉันยืนยัน ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (และก็คงยังไม่สาย)
ฉันยืนยัน เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน
ตรงส่วนลึกในใจ
ก็ใจยังหวั่นไหว กับการให้เธอรู้
ถ้ารู้แล้วยังจะดีกันไหม
เพราะฉันนั้นกลัวเธอโกรธ
กลัวเธอห่างหาย
ก็เลยต้องทน ต้องกลืนถ้อยคำลงไป
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (แค่อีกเพียงในไม่ช้า)
ฉันยืนยัน ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (และก็คงยังไม่สาย)
ฉันยืนยัน เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน ตรงส่วนลึกในใจ
ดนตรี..3..Bars..2…3
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (แค่อีกเพียงในไม่ช้า)
ฉันยืนยัน ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (และก็คงยังไม่สาย)
ฉันยืนยัน เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน ตรงส่วนลึกในใจ
(อยากให้เธอรอได้ไหม)
ฉันสัญญา (และก็คงยังไม่สาย)
ฉันยืนยัน เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
(เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น)
เธอจะเข้าใจฉัน ตรงส่วนลึกในใจ