ฉันรู้

เนื้อเพลง ฉันรู้

ฉันรับไม่ได้จริงๆ ฉันรับไม่ได้เลยเธอ
ที่รู้ว่าเขามาเจอ แล้วนัดออกไปด้วยกัน
ทุกครั้งก็ยอมทุกอย่าง ครั้งนี้หนักหนาเอาการ
ที่คบกันฉันตั้งนาน ไม่มีความหมายหรือเธอ

โปรดอย่าบอกว่าเธอรักฉันเกินกว่าใคร
โปรดอย่าบอกไม่มีเรื่องเกินไปกว่านี้

ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน จะให้ฉันไม่ให้คิดได้ไง
เธอรู้ไหมครั้งนี้ฉันต้องลำบากหัวใจ
ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน เธอว่าฉันไม่รู้หรือไง
สิ่งที่เขาย่ำยีหัวใจให้ปิดให้ตาย (ฉันรู้)

เห็นฉันโง่หรือยังไง ถึงคิดหลอกกันเรื่อยมา
ฉันคิดว่าถึงเวลา ที่ฉันต้องตัดสินใจ
ทุกครั้งก็ยอมทุกอย่าง ครั้งนี้หนักหนาเอาการ
ที่คบกันฉันตั้งนาน มันไม่มีความหมายหรือเธอ

โปรดอย่าบอกว่าเธอรักฉันเกินกว่าใคร
โปรดอย่าบอกไม่มีเรื่องเกินไปกว่านี้

ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน จะให้ฉันไม่ให้คิดได้ไง
เธอรู้ไหมครั้งนี้ฉันต้องลำบากหัวใจ
ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน เธอว่าฉันไม่รู้หรือไง
สิ่งที่เขาย่ำยีหัวใจให้ปิดให้ตาย (ฉันรู้)

ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน จะให้ฉันไม่ให้คิดได้ไง
เธอรู้ไหมครั้งนี้ฉันต้องลำบากหัวใจ
ไปกับเขาตั้งแต่เมื่อคืน เธอว่าฉันไม่รู้หรือไง
สิ่งที่เขาย่ำยีหัวใจให้ปิดให้ตาย (ฉันรู้)