ฉันยอม

ฉันยอม

เนื้อเพลง ฉันยอม

ไม่เคยจะยอมรักใครมาก่อน ไม่เคยจะยอมใจอ่อนให้ใคร
จนฉันได้พบเธอ เหมือนมีความหวังครั้งใหม่ เธอทำคนที่ปิดใจต้องยอมเปลี่ยนแปลง

* ไม่เคยยอมแพ้ก็แพ้ ไม่เคยอ่อนแอก็เป็น จากคนที่รักใครช่างยากเย็น ก็กลับมาหวั่นไหว
เก็บใจมาเพื่อวันนี้ วันที่พบคนเพื่อมอบหัวใจ และหวังเอาไว้ว่าเธอรู้สึกเหมือนกัน

ไม่เคยจะเห็นถึงความสำคัญ ไม่คิดจะรักง่ายดายอย่างนั้น
วันนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะเธอทำให้ใจสั่น เธอทำให้คนอย่างฉันต้องเปลี่ยนตัวเอง

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * )

แค่เธอเท่านั้นที่คนอย่างฉัน ยอม