ฉันจะดูแลทุกนาทีจากนี้ไป

ฉันจะดูแลทุกนาทีจากนี้ไป

เนื้อเพลง ฉันจะดูแลทุกนาทีจากนี้ไป

ดนตรี…12..Bars………..
…10…11
ฮ้า..
ฮ้า ฮา ฮ่า ฮ้า
ฮ้าฮา…
ฮา ฮ่า ฮา ฮ้า ฮ้า ฮ่า
อยากอยากให้เธอรู้
ตั้งแต่เธอเข้ามาเข้ามา
ฉันก็ชื่นใจ
ต่อต่อจากนี้ไป
เราจะไปไปด้วยกัน
อยากอยากให้เธอรู้
ไม่มีใครสำคัญสักคน
ถ้าไม่ใช่เธอ
ตอบแทนความรักเธอ
เธอจะมีฉันดูแล
จะหนาวสักเท่าไหร่
ก็แพ้ไออุ่น
จะให้ทั้งตัวและทั้งใจ
สวรรค์คงไม่ไกล
จะไปด้วยกันฉันกับเธอ
น่า..ฮ้า..
อยากจะขอดูแล
อยู่กับเธอตรงนี้
อยากจะขอเทคแคร์
เธอให้ดี
อยากจะขอดูแล
เทคอะรายวิทมี
อยากจะขอดูแลทุกนาที
จากนี้ไป
ดนตรี..6..Bars
…4…5
อยากอยากให้เธอเห็น
ว่าจะเป็นให้เธอให้เธอ
ได้ทุกทุกสิ่ง
ตอบแทนด้วยรักจริง
และจะมีเธอคนเดียว
อยากอยากให้เธอรู้
ไม่มีใครสำคัญสักคน
ถ้าไม่ใช่เธอ
ตอบแทนความรักเธอ
เธอจะมีฉันดูแล
จะหนาวสักเท่าไหร่
ก็แพ้ไออุ่น
จะให้ทั้งตัวและทั้งใจ
สวรรค์คงไม่ไกล
จะไปด้วยกันฉันกับเธอ
เฮ้อเฮอฮู้ เย้ เย เย้ เย
อยากจะขอดูแล
อยู่กับเธอตรงนี้
อยากจะขอเทคแคร์
เธอให้ดี
อยากจะขอดูแล
เทคอะไรวิทมี
อยากจะขอดูแลทุกนาที
จากนี้ไป
ดนตรี..6..Bars
…4…5
อยากจะขอดูแล
อยู่กับเธอตรงนี้
อยากจะขอเทคแคร์
เธอให้ดี
อยากจะขอดูแล
เทคอะไรวิทมี
อยากจะขอดูแลทุกนาที
จากนี้ไป
ฮ้า ฮ้า ฮา ฮ่า ฮ้า
ฮ้าฮา
ฮา ฮ่า ฮา ฮ้า ฮ้า ฮ่า
ฮ้า ฮ้า ฮา ฮ่า ฮ้า
ฮ้าฮา
ฮา ฮ่า ฮา ฮ้า ฮ้า ฮ่า