ฉันคนนี้ก็คน

เนื้อเพลง ฉันคนนี้ก็คน

เห็นฉันเป็นตัวอะไร
จึงไม่เคยให้ความสำคัญ
เมื่อคิดจะร้างลากัน
ก็เพียงบอกลา
เห็นฉันเป็นตัวอะไร
เมื่อมีใจจะคืนย้อนมา
ก็หวนมาทำพูดจา
ให้ลืมวันนั้น
ฉันคนนี้ก็คน
ไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไร
คิดจะทิ้งก็ไป อยากได้คืนก็มา
ฉันคนนี้ก็คน
อย่ามาหวังอะไรดีกว่า
ใจฉันมันชา
รักมันหมดไปนานแล้ว
เห็นฉันเป็นตัวอะไร
จึงได้มาเมื่อเธอต้องการ
และแล้วพอเธอรำคาญ
ก็ผลักก็ไส
ฉันคนนี้ก็คน
ไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไร
คิดจะทิ้งก็ไป อยากได้คืนก็มา
ฉันคนนี้ก็คน
อย่ามาหวังอะไรดีกว่า
ใจฉันมันชา
รักมันหมดไปนานแล้ว
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ฉันคนนี้ก็คน
ไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไร
คิดจะทิ้งก็ไป อยากได้คืนก็มา
ฉันคนนี้ก็คน
อย่ามาหวังอะไรดีกว่า
ใจฉันมันชา
รักมันหมดไปนานแล้ว
ฉันคนนี้ก็คน
ไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไร
คิดจะทิ้งก็ไป อยากได้คืนก็มา
ฉันคนนี้ก็คน
อย่ามาหวังอะไรดีกว่า
ใจฉันมันชา
รักมันหมดไปนานแล้ว
เห็นฉันเป็นตัวอะไร