จ้าวสมุทร

จ้าวสมุทร

เนื้อเพลง จ้าวสมุทร

บังเอิญ ก็ไม่ร้อน
บังอร ก็ไม่ค้อน
ใครนอน ก็ไม่ร้อน เย็นสบาย
บังเอิญ เมื่อไม่ร้อน
บังอร ก็ไม่ร้าย
ใครงอน ก็ทนไหว ก็ไม่ค้อน
.มหัศจรรย์ ถ้าฝันเป็นจริง
มันคงเข้าที ดีดี๊ดี
จะขี่ม้าน้ำ ไม่ต้องรอรี
กระดี่ได้น้ำ แหละทีนี้
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
บังเอิญ ก็เดินยิ้ม
บังอร ก็นอนยิ้ม
เจอใคร หน้าก็เยิ้ม ตาก็วาว
โลมา ก็มาแย้ม
ปลาวาฬ ก็มาเย้า
ปลาดาว ไม่มีย้วย มีแต่ยิ้ม
.มหัศจรรย์ ถ้าฝันเป็นจริง
มันคงเข้าที ดีดี๊ดี
จะขี่ม้าน้ำ ไม่ต้องรอรี
กระดี่ได้น้ำ แหละทีนี้
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน