จูบในใจ

เนื้อเพลง จูบในใจ

..ดนตรี.6.Bars.4..5..
6..รักไม่.สำคัญที่จูบ
.ไล้ลูบ.เนื้อตัวกันก่อน
.เมตตา.จงอย่าใจร้อน
.รอก่อนวิวาห์
.ถึงแน่.แท้ใจเราอยู่
.หมายคู่.ภิรมย์ภายหน้า
.แต่วัน.ยังอยู่นานช้า
.ขออย่ารุกราน
..เราควรเพียง.จูบกัน
.ด้วยใจในฝัน.คร่ำครวญ
.ความรักคง.ชื่นบาน.เช่นกัน
..ฝันซิ.ฉันยอมพลีให้
.แล้วจูบ.เหมือนดังใจมั่น
.จูบตรง.ใจที่ปองนั้น
.ขอให้ฝันดี
..ดนตรี.8.Bars.6..7..
8..รักไม่.สำคัญที่จูบ
.ไล้ลูบ.เนื้อตัวกันก่อน
.เมตตา.จงอย่าใจร้อน
.รอก่อนวิวาห์
..ถึงแน่.แท้ใจเราอยู่

.หมายคู่.ภิรมย์ภายหน้า
.แต่วัน.ยังอยู่นานช้า
.ขออย่ารุกราน
..เราควรเพียง.จูบกัน
.ด้วยใจในฝัน.คร่ำครวญ
.ความรักคง.ชื่นบาน.เช่นกัน
..ฝันซิ.ฉันยอมพลีให้
.แล้วจูบ.เหมือนดังใจมั่น
.จูบตรง.ใจที่ปองนั้น
.ขอให้ฝันดี