จุ๊บ

เนื้อเพลง จุ๊บ

ดนตรี 16 ห้อง..15…
16… (วันบายวัน)
ใจมันครุ่นคิด ที่เธอมาใกล้ชิด
ออกกวนกวนสักนิด
ก็ดูดีเหมือนกัน
รักเธอไม่หยอก
(วันบายวัน)
ธรรมดาจะตาย
เรื่องเจอใครต่อใคร
แต่ดูเธอแปลกไป
ใกล้เธอเป็นเมื่อใด
ต้องมีใจสั่น
เจอกันตัวตัว
ใจมันลอยเข้าไปหาเธอ
(เข้าไปหาเธอ หาเธอ)
เป็นไงเป็นกัน
ทำตามใจ ก็มันห้ามไว้ไม่อยู่
มามามาจุ๊บทีนึง
ก็ใจไอเลิฟยูทู
ดูเธอคอยเทคคอย แคร์แถมเอาใจใส่
มามามาจุ๊บทีนึง
ทำไมมันเขี้ยวเธอจัง
ทำไมน่ารักน่าชัง จุ๊บเลยดีกว่า
ดนตรี 8 ห้อง..7…
8… (วันบายวัน)
ใจมันครุ่นคิด ที่เธอมาใกล้ชิด
ออกกวนกวนสักนิด
ก็ดูดีเหมือนกัน
รักเธอไม่หยอก
(วันบายวัน)
ธรรมดาจะตาย
เรื่องเจอใครต่อใคร
แต่ดูเธอแปลกไป
ใกล้เธอเป็นเมื่อใด
ต้องมีใจสั่น
เจอกันตัวตัว
ใจมันลอยเข้าไปหาเธอ
(จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ จุ๊บทุกทีเลย)
เป็นไงเป็นกัน
ทำตามใจ ก็มันห้ามไว้ไม่อยู่
มามามาจุ๊บทีนึง
ก็ใจไอเลิฟยูทู
ดูเธอคอยเทคคอย แคร์แถมเอาใจใส่
มามามาจุ๊บทีนึง
ทำไมมันเขี้ยวเธอจัง
ทำไมน่ารักน่าชัง จุ๊บเลยดีกว่า
ดนตรี 11 ห้อง..9…
10…11 มามามาจุ๊บทีนึง
ก็ใจไอเลิฟยูทู
ดูเธอคอยเทคคอย แคร์แถมเอาใจใส่
มามามาจุ๊บทีนึง
ทำไมมันเขี้ยวเธอจัง
ทำไมน่ารักน่าชัง จุ๊บเลยดีกว่า
มามามาจุ๊บทีนึง
ก็ใจไอเลิฟยูทู
ดูเธอคอยเทคคอย แคร์แถมเอาใจใส่
มามามาจุ๊บทีนึง
ทำไมมันเขี้ยวเธอจัง
ทำไมน่ารักน่าชัง จุ๊บเลยดีกว่า