จุดจบสุดท้าย

จุดจบสุดท้าย

เนื้อเพลง จุดจบสุดท้าย

ดนตรี..4..Bars……..
…2…3…4
ไม่เคยรู้ ไม่รู้มาก่อนสักนิด
ว่ารักมันจะมีฤทธิ์
เผาผลาญให้คนวอดวาย
หากว่าใจไม่มั่นคง
ปล่อยให้เดินหลง…ไป
เข้าไปเล่นเกมส์กับมัน
ต้องรุ่มร้อนทุกข์ร้อน
เพราะความผิดหวัง
เมื่อรักไม่เป็นดั่งหวัง
รักนั้นก็เป็นดั่งไฟ
ปล่อยให้ใจนั้นมัวเมา
ไม่คิดทัดทานไม่ห้ามใจ
ยิ่งปล่อยให้ไฟลุก…ลาม
จุดจบสุดท้าย
ต้องตายทั้งที่หายใจ
เมื่อไฟนั้นมันทำลาย
ไม่ว่าจะใครทั้งนั้น
จิตใจลุ่มหลงว่ายวนในกองไฟ
โดนไฟแผดผลาญ
ต้องทรมานทุรนทุรายกายใจ
เข้าใจแล้ว รู้ซึ้ง
ทุกอย่างดีแล้ว
เพราะฉันสัมผัสมาแล้ว
รู้แล้วมันเป็นอย่างไร
ถ้าปล่อยให้ใจนั้นมัวเมา
ไม่คิดทัดทานไม่ห้ามใจ
ที่สุดก็ไฟลุก…ลาม
จุดจบสุดท้าย
ต้องตายทั้งที่หายใจ
เมื่อไฟนั้นมันทำลาย
ไม่ว่าจะใครทั้งนั้น
จิตใจลุ่มหลงว่ายวนในกองไฟ
โดนไฟแผดผลาญ
ต้องทรมานทุรนทุรายกายใจ
บทเรียนก็มีให้เห็นกัน
กี่คนที่มันต้องตาย
ข้างใน กองไฟ