จากคนรักเก่า

จากคนรักเก่า

เนื้อเพลง จากคนรักเก่า

เธอไม่ชอบไปไหน คนเดียว
เธอไม่ชอบเจอความ วุ่นวาย
ถ้าหากเธอโมโห เมื่อไร
ให้เงียบไว้ เดี๋ยวหายเอง
.เธอชอบ กุหลาบสี ชมพู
เธอชอบไปทะเล ทุกปี
ถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดี
ก่อนนอน บอกเธอว่ารัก
.เขียนทุกๆอย่าง
ที่ตัวฉันรู้ดี
เพราะฉันเห็นมานาน
เขียนเป็นข้อความ
ฝากวานให้เธอ
ช่วยส่งให้เขาหน่อย
.บอกว่าจากคน รักเก่า
ให้คนรักใหม่
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจ
ว่าเธอชอบ อะไร
บอกว่าจากคน รักเก่า
ด้วยความหวังดี
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี
ไม่เสีย ใจ ฝากให้เขา
ฝากให้คน รักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
ฝากบอกเขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉัน
ที่มันรู้ดี แต่ละเลย
เขียนทุกๆอย่าง
ที่ตัวฉันรู้ดี
เพราะฉันเห็นมานาน
เขียนเป็นข้อความ
ฝากวานให้เธอ
ช่วยส่งให้เขาหน่อย
.บอกว่าจากคน รักเก่า
ให้คนรักใหม่
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจ
ว่าเธอชอบ อะไร
บอกว่าจากคน รักเก่า
ด้วยความหวังดี
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี
ไม่เสีย ใจ ฝากให้เขา
ฝากให้คน รักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
ฝากบอกเขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉัน
ที่มันรู้ดี แต่ละเลย
แต่ละเลย
ฮื้ม…ฮือ…เย้เย
ฝากให้เขา
ฝากให้คน รักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
ฝากบอกเขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉัน
ที่มันรู้ดี แต่ละเลย
….ดนตรี…..
อย่าเหมือนฉันเลย
ฝากบอกเขา