จับปลาสองมือ

จับปลาสองมือ

เนื้อเพลง จับปลาสองมือ

จับปลาสองมือ
ถือไว้เดี๋ยวก็หลุดไป
จับปลาสองมือ
รู้มากๆยิ่งกว่าใคร
จับปลาสองมือ
ถือไว้เดี๋ยวก็หลุดไป
จับปลาสองมือ
เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจ็บใจ
.ปล่อยมือ แล้วตัดใจซะ
เลือกเอา ซักอย่างว่าไป
ให้ดี สักอย่างเหอะนะ
หลุดมือ แล้วจะเสียดาย
.เลือกเอาซักทาง
เดินบนทางที่ถูกใจ
เลือกเอาซักที
มีจะดีไม่เหนื่อยใจ
เลือกเอาซักคน
ความกังวลจะหมดไป
เลือกเอาซักอัน
มากกว่านั้นก็ปล่อยไป
.ปล่อยมือ แล้วตัดใจซะ
เลือกเอา ซักอย่างว่าไป
ให้ดี สักอย่างเหอะนะ
หลุดมือ แล้วจะเสียดาย
เลือกเอาซักทาง
เดินบนทางที่ถูกใจ
เลือกเอาซักที
มีจะดีไม่เหนื่อยใจ
เลือกเอาซักคน
ความกังวลจะหมดไป
เลือกเอาซักอัน
มากกว่านั้นก็ปล่อยไป
.ปล่อยมือ แล้วตัดใจซะ
เลือกเอา ซักอย่างว่าไป
ให้ดี สักอย่างเหอะนะ
หลุดมือ แล้วจะเสียดาย.
ปล่อยมือ แล้วตัดใจซะ
เลือกเอา ซักอย่างว่าไป
ให้ดี สักอย่างเหอะนะ
หลุดมือ แล้วจะเสียดาย.
ปล่อยมือ แล้วตัดใจซะ
เลือกเอา ซักอย่างว่าไป
ให้ดี สักอย่างเหอะนะ
หลุดมือ แล้วจะเสียดาย