งอนแต่งาม

งอนแต่งาม

เนื้อเพลง งอนแต่งาม

..ดนตรี.40.Bars…39..40..
ช.เธอยิ่งงอน แล้วไม่งาม
.ฉันอยากถามสักคำว่า
.เมื่อไร ขวัญตา
.กัลยา จะคลาย งอน
.แม้นไม่งอน เธอจะงาม
.ขึ้นอีกสามเท่าของก่อน
.จะคลาย ร้าวรอน
.เพราะเธองอน
.เปรียบใครก็ไม่ทัน
.จิต พะวงหลงใจนัก
.นงลักษณ์ยิ่งงอนทุกวัน
.เจ็บใจเหลือเบื่อสัมพันธ์
.เธอนั้นงอนสำคัญ
.ฉันเห็นใจ
.ฉันไม่กลัว ซ้ำยั่วเธอ
.หวังจะเจอ ด้วยรักใคร่
.โกรธเคือง ฉันไย
.งอน อย่างไร
.หากงาม ก็อยากลอง
ญ.หญิงไม่งอน แล้วไม่งาม
.ฉันอยากถาม ให้สมปอง
.ผู้ชาย เขามอง
.รักอยาก ลอง อย่างไรกัน
.รักที่งาม หรือที่งอน
.ฉันจะสอน อย่านึกหวั่น
.ผู้หญิง สาวนั้น

.เขาชอบกัน
.ต้องงอน จึงจะงาม
.เจ็บฤทัย ช้ำใจนัก
.เธอทัก ว่างอนไม่งาม
.เปลี่ยนความคิด
.จิตรักตาม
.จึงจะพบ สาวงาม สมดังใจ
.แม้นไม่ฟัง หวังไม่เจอ
.หรือว่าเธอจะพบได้
.ก็คง เหงาใจ
.ดีอย่างไร ไม่งอนก็ไม่งาม