ค้น

ค้น

เนื้อเพลง ค้น

ดนตรี..8..Bars……..
…6…7…8
เธอเป็น
เช่นดั่งลมที่พัดผ่าน
อย่างอ่อนหวาน
ทำให้ใจ
ที่เหน็บหนาวเปลี่ยน
เธอเป็น
ดั่งตะวันสาดแสงส่อง
ให้ดอกไม้ผลิแย้มบาน
ทำให้ฉันอบอุ่น
มันกลั่นออกมาจากหัวใจ
ทุกทุกคำที่พูดไป
อยากให้เธอ
ได้รับฟังดูเสียก่อน
อาจจะเพียงเท่านั้น
ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ
ฝันคงได้เป็นอย่างฝัน
โอ้ความรัก
ออกมาจากตรงนี้
ลึกลงไปข้างใน
อยากให้เรามาสร้าง
มันดูสักครั้ง
อยากให้เธอลองค้นลงไป
อาจจะรู้ว่าเป็นเช่นไร
ช่วยตอบได้ไหม
นา นา นา นา
อยากให้มีวันที่ฉันและเธอ
ร่วมกันสร้างขึ้นมา
อาจจะพบบางสิ่งข้างใน
ที่ใจเรียกร้อง
มานานเนิ่นนาน
ดนตรี..9..Bars
7…8…9
ออกมาจากตรงนี้
ลึกลงไปข้างใน
อยากให้เรามาสร้าง
มันดูสักครั้ง
อยากให้เธอลองค้นลงไป
อาจจะรู้ว่าเป็นเช่นไร
ช่วยตอบได้ไหม
นา นา นา นา
อยากให้มีวันที่ฉันและเธอ
ร่วมกันสร้างขึ้นมา
อาจจะพบบางสิ่งข้างใน
ที่ใจเรียกร้อง
มานานเนิ่นนาน
นา นา นา นา
นา นา นา นา
ลั้น ลัน ลา ล้า ลัน ล้า
ลา ลา ล้า ลา หล่า ลา ล้า
ชู ดุส ชู อู้ โว โฮ้ว
โอ โวว โฮ้