คุณเธอ

คุณเธอ

ฟังเพลง คุณเธอ

เนื้อเพลง คุณเธอ

มีผู้คนมากมาย
พากันรุมล้อมเธอ..
ฉันก็คงเช่นกัน
ขอแค่เพียงได้เจอ..
มีหัวใจหนึ่งดวง
ที่จะมอบให้เธอ..
แหละหวังว่าคงสักวัน
มันจะเป็นของเธอ
เธอเธอเธอ
ไม่มีใครเหมือนเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ
เธอเธอเธอ
อยากจะเป็นของเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ

แม้ถ้าเธอต้องการ
ในสิ่งใดฉันทำได้
ขอแค่เธอเอ่ยมา
ถ้าหากมีก็จะให้
ฟ้าเดือนดาวไม่มี
ฉันคนนี้ไม่มีให้
ที่มีก็ใจดีดี พอจะมีให้เธอ
เธอเธอเธอ
ไม่มีใครเหมือนเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ
เธอเธอเธอ
อยากจะเป็นของเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ

เธอ..
เธอเธอเธอเธอ เธอเธอ
เธอเธอเธอ
ไม่มีใครเหมือนเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ
ก็เธอเธอเธอเธอ
อยากจะเป็นของเธอ เธอเธอ
สุขเมื่อยามได้เจอ เฮ้อเฮอเหอ
แอบหลงรักเธอ
เธอเธอเธอ
ไม่มีใครเหมือนเธอ เธอเธอเธอ
สุขใจแค่ได้เจอ เธอเธอเอ้อเอ่อ
แอบหลงรักเธอ เธอเธอเธอ อ้าว..