คุณหมอคะ

คุณหมอคะ

เนื้อเพลง คุณหมอคะ

คุณหมอคะ
หนูนอนไม่ค่อยจะหลับ
กระส่ายกระสับ
นอนไม่หลับมาหลายคืน
ตีสองตีสาม
ลุกขึ้นงุ่มง่ามหัวใจเต้นตื่น
เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี่ยวยืน
สุดจะฝืนข่มตาหลับไหล
คุณหมอคะ
หนูมาให้หมอช่วยตรวจ
จะบีบจะนวด
เชิญหมอตรวจให้ถึงใจ
ตั้งแต่เจอหมอ
เมื่อตอนหมอมารักษาพิษไข้
โรคนั้นมันหายขาดไป
มีโรคอะไรไม่รู้มาแซง
ล้มตัวจะหลับ
ก็กลับเห็นหน้าคุณหมอ
ปวดหัวปวดฟันเป็นต่อ
เหมือนโรครอจะคอยฆ่าแกง
กินข้าวเพียงนิด
โถยังพาลผิดสำแดง
กินน้ำชาก็พาแสลง
กินน้ำแกงก็แสนจะกร่อย
คุณหมอคะ
หนูนอนไม่ค่อยจะหลับ
โรคใหม่มันทับ
คอยหมอกลับมาหาหน่อย
ยาฉีดยากินทั้งวิตะมิน
หรือยาช่วยย่อย
รักษาโรคคงไม่ถอย
เพราะโรคมันคอย
แต่คิดถึงหมอ
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
คุณหมอคะ
หนูนอนไม่ค่อยจะหลับ
โรคใหม่มันทับ
คอยหมอกลับมาหาหน่อย
ยาฉีดยากินทั้งวิตะมิน
หรือยาช่วยย่อย
รักษาโรคคงไม่ถอย
เพราะโรคมันคอย
แต่คิดถึงหมอ
………………….