คุณกำลังลืมผม

คุณกำลังลืมผม

เนื้อเพลง คุณกำลังลืมผม

คุณกำลังลืมผม
คุณกำลังเปลี่ยนไป
ยิ้มที่เคยอบอุ่น ที่ผมชื่นใจ
จืดจางลงไปทุกที
.คุณไม่ค่อยโทรหา
ก่อนนอนก็ลืมข้อความ
เมื่อผมโทรกลับไป
ดูคุณรีบวาง
ไม่ว่าง สำหรับผมเลย
.ผมเองเป็นคน
ไม่ค่อยฉลาด
คุณอยากบอกอะไรให้รู้
ช่วยบอกกันตรงๆ
ถึงเรื่องที่เป็นอยู่
หรือผม ที่คิดไปเอง
.คุณกำลังลืมผม
หรือคุณกำลังรำคาญ
ผู้ชายคนหนึ่ง
นับวันยิ่งฟุ้งซ่าน
กับการ ที่คุณเปลี่ยนไป
.ถ้าคุณกำลังสงสาร
ยิ่งทนก็ยิ่งทรมาน
ยอมให้คุณจากไป
ผมแค่ขอคำยืนยัน
ว่าคุณนั้น ต้องการจะลืม
….ดนตรี…..
ผมเองเป็นคน
ไม่ค่อยฉลาด
คุณอยากบอกอะไรให้รู้
ช่วยบอกกันตรงๆ
ถึงเรื่องที่เป็นอยู่
หรือผม ที่คิดไปเอง
.คุณกำลังลืมผม
หรือคุณกำลังรำคาญ
ผู้ชายคนหนึ่ง
นับวันยิ่งฟุ้งซ่าน
กับการ ที่คุณเปลี่ยนไป
.ถ้าคุณกำลังสงสาร
ยิ่งทนก็ยิ่งทรมาน
ยอมให้คุณจากไป
ผมแค่ขอคำยืนยัน
ว่าคุณนั้น ต้องการจะลืม
ใครเขาว่าผู้หญิง
ที่จริงนั้นลืมยาก
แต่ผู้ชาย ไม่เคยจะลืม