คิดให้ดีแล้วกัน

คิดให้ดีแล้วกัน

เนื้อเพลง คิดให้ดีแล้วกัน

…เข้าใจนะ ว่าเธอ จริงจัง
เข้าใจแล้ว ว่าเธอ รักกัน
อยากให้รู้ นะ
ที่ดี กับฉัน ฉันซึ้งใจ
ไม่ได้คิด รังเกียจ ใจเธอ
แค่เสนอ ว่าอย่า รีบไป
อยากให้เธอ คิด
ว่าเรา เข้ากัน ได้ดีไหม
คิดให้ดีก็แล้ว กัน
อยาก ให้มั่น ใจ
อย่าใจร้อน เดี๋ยวได้ของ
ไม่ดี
ถ้าหากเราเข้า ใจ
จะนาน ยังไง ก็เข้าที
ไม่ต้องการให้เสีย ใจ
หาก จะรัก กัน
เข้าใจฉัน ให้เยอะๆ ก็ดี
แค่อยากให้แน่ ใจ
ว่าฉัน ดีพอ และกัน
…อยากให้รัก กันแบบ ดีๆ
อยากให้รัก กันแบบ เข้าใจ
หากเธอมี รัก
ก็ขอ ให้รัก ค่อยๆไป
ไม่ได้คิด รังเกียจ ใจเธอ
แค่เสนอ ว่าอย่า รีบไป
เก็บไปลอง คิด
ว่าฉัน ดีพอ อย่างใจไหม
คิดให้ดีก็แล้ว กัน
อยาก ให้มั่น ใจ
อย่าใจร้อน เดี๋ยวได้ของ
ไม่ดี
ถ้าหากเราเข้า ใจ
จะนาน ยังไง ก็เข้าที
ไม่ต้องการให้เสีย ใจ
หาก จะรัก กัน
เข้าใจฉัน ให้เยอะๆ ก็ดี
แค่อยากให้แน่ ใจ
ว่าฉัน ดีพอ และกัน