คิดฮอดอยู่บ่

คิดฮอดอยู่บ่

เนื้อเพลง คิดฮอดอยู่บ่

มันทนไม่ไหวหัวใจมันเรียกร้อง
เดินทางตามหาความรักที่เฝ้ารอ
อยากได้เจอเธออีกครั้ง

มีคำคำนั้นไม่ได้บอก มีความในใจอยากจะถามเธอ
เมื่อเธอได้ฟังช่วยตอบที

เมืองไทยกับลาว แม้มันไม่ไกลสักเท่าไหร่
มีความจริงใจ และความรักนำทางไป
ขอเธอเข้าใจ ขอเธอเข้าใจ ฉันอยากรู้

ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
ถ้าใจตรงกัน พูดกันเบา ๆ ที่ข้างหู
ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
เผยความในใจ รักฉันบ้างไหม ตอบฉันที
อยากได้ยินให้ชื่นใจ

เดินข้ามสะพานหัวใจที่อ่อนไหว ภาพเธอก็เข้ามา
เธออยู่ตรงนี้ในวันนั้น แม่น้ำกั้นเราสอง

มีคำคำนั้นไม่ได้บอก มีความในใจอยากจะถามเธอ
เมื่อเธอได้ฟังช่วยตอบที

เมืองไทยกับลาว แม้มันไม่ไกลสักเท่าไหร่
มีความจริงใจ และความรักนำทางไป
ขอเธอเข้าใจ ขอเธอเข้าใจ ฉันอยากรู้

ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
ถ้าใจตรงกัน พูดกันเบา ๆ ที่ข้างหู
ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
เผยความในใจ รักฉันบ้างไหม ตอบฉันที
อยากได้ยินให้ชื่นใจ

เดินข้ามสะพานหัวใจที่อ่อนไหว ภาพเธอก็เข้ามา
เธออยู่ตรงนี้ในวันนั้น แม่น้ำกั้นเราสอง

มีคำคำนั้นไม่ได้บอก มีความในใจอยากจะถามเธอ
เมื่อเธอได้ฟังช่วยตอบที

เมืองไทยกับลาว แม้มันไม่ไกลสักเท่าไหร่
มีความจริงใจ และความรักนำทางไป
ขอเธอเข้าใจ ขอเธอเข้าใจ ฉันอยากรู้

ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
ถ้าใจตรงกัน พูดกันเบา ๆ ที่ข้างหู
ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
เผยความในใจ รักฉันบ้างไหม ตอบฉันที
อยากได้ยินให้ชื่นใจ

ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
ถ้าใจตรงกัน พูดกันเบา ๆ ที่ข้างหู
ว่าเจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่ เจ้าคิดฮอดข้อยอยู่บ่
เผยความในใจ รักฉันบ้างไหม ตอบฉันที
อยากได้ยินให้ชื่นใจ