คิดถึง

คิดถึง

เนื้อเพลง คิดถึง

. เมื่อรู้ก็เจ็บเสียแล้ว
รักแล้วหมดใจ
ไม่เคยจะเหลือไว้เผื่อตอนช้ำ
ไม่ตำหนิเธอ
ก็เธอไม่เคย
ให้คำสัญญา
ว่าจะมีแค่ฉันไม่เคยสัญญา
ฉันจึงเป็นได้แค่เพียงแค่เพื่อน
แก้เหงาชั่วคราวยามว่าง
เธอให้เขาทั้งตัวทั้งใจ
ต่างกันไกลระหว่างเรา.
..เมื่อรู้ก็เจ็บเสียแล้ว
รักแล้วหมดใจ
ไม่เคยจะเหลือไว้เผื่อตอนช้ำ
ไม่ตำหนิเธอ
แค่ได้พบ แค่ได้รักเธอ
ก็เกินพอไม่ขออะไรแล้วใจ
ขอขอบคุณ ที่เธอสอนสั่ง
บทเรียนรักครั้งยิ่งใหญ่
ต้องไม่มี คำว่าเสียใจ
หากจะรักใคร สักคน.
เธอรู้ไหมว่าฉัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
คิดถึงทุกนาที
ตราบยังมีลมหาย ใจ ให้คิดถึง
..เมื่อรู้ก็เจ็บเสียแล้ว
รักแล้วหมดใจ
ไม่เคยจะเหลือไว้เผื่อตอนช้ำ
ไม่ตำหนิเธอ
แค่ได้พบ แค่ได้รักเธอ
ก็เกินพอไม่ขออะไรแล้วใจ
ขอขอบคุณ ที่เธอสอนสั่ง
บทเรียนรักครั้งยิ่งใหญ่
ต้องไม่มี คำว่าเสียใจ
หากจะรักใคร สักคน.
เธอรู้ไหมว่าฉัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
คิดถึงทุกนาที
ตราบยังมีลมหาย ใจ ให้คิดถึง
เธอรู้ไหมว่าฉัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
คิดถึงทุกนาที
ตราบยังมีลมหายใจให้คิดถึง
ตราบยังมีลมหาย ใจ ให้ คิด ถึง