คิดถึง..อยากเจอเธอ

คิดถึง..อยากเจอเธอ

เนื้อเพลง คิดถึง..อยากเจอเธอ

คิดถึงอยากเจอเธอ
แต่เราอยู่ไกลกัน
ฉันเหงาอยากเจอเธอ
แต่มันไม่มีวัน
จะเป็นจริงได้เลย
เมื่อเธอนั้นจากไปแล้ว
ไม่กลับมา
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ทุกครั้งหลับตาลง
อยากเจอเธอในความฝัน
ไม่พบอยากเจอเธอ
แต่มันไม่มีวัน
จะเป็นจริงได้เลย
เมื่อเธอนั้นจากไปแล้ว
ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา
ไม่กลับมา ไม่กลับมา
ฮา ฮา
ไม่มีวันไม่มีวัน จะเป็นจริง
รู้ไหมเจ็บเพียงใด
ขาดเธอไปในวันนั้น
ฉันเพ้ออยากเจอเธอ
แต่มันไม่มีวัน
จะเป็นจริงได้เลย
เมื่อเธอนั้นจากไปแล้ว
ไม่กลับมา
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เธอ เธออยู่ไหน
มันทนไม่ไหวแล้วใจ
แม้ว่าวันจะหมุนเวียนไป
แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ
ยังคิดถึงอยากเจอเธอ
แต่เราอยู่ไกลกัน
ฉันเหงาอยากเจอเธอ
แต่มันไม่มีวัน
จะเป็นจริงได้เลย
เมื่อเธอนั้นจากไปแล้ว
ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา
ไม่กลับมา ไม่กลับมา
ฮา ฮา
ไม่มีวัน ไม่มีวัน
ไม่กลับมา ไม่กลับมา
ไม่มีวัน ไม่มีวัน
ไม่กลับมา ไม่กลับมา
ไม่มีวัน ไม่มีวัน
ไม่กลับมา ไม่กลับมา
ฮา ฮา
ไม่มีวัน ไม่มีวันจะเป็นจริง