คิดถึงมโนราห์

คิดถึงมโนราห์

เนื้อเพลง คิดถึงมโนราห์

มโหรีตีกลอง
เป็นเสียงทำนองเพลงตะลุง
โนราห์ชาวใต้
กึกก้องทั่วไปจนถึงเมืองกรุง
คนบางกอกยังร้องบอกว่า
เพลงจังหวะมโนราห์
เท่งตุงเท่งตุง
กลอนโนราห์ยังดังแว่ว
นางเอกไปเสียแล้วไปอยู่เมืองกรุง
เจ้าทิ้งตะโพนน้อย
ลืมปี่ตรีดตร้อยลืมหนุ่มกลอนชุม
ปล่อยให้พี่นี้ต้องเหว่ว้า
เคยอาบน้ำประปาแล้วอย่าลืมผ้าถุง
ดนตรี….
โนราห์เธอมาหนีจากบ้าน
ลืมถิ่นฐานลืมการงานเพื่อนฝูง
สาวเหอ…
ลืมกำพืดเดียวจะยืดไม่ออก
สาวบ้านนอกอย่าไปทำหัวสูงแหละนุ้ย…
คนบางกอกเขาชอบหลอกชอบหลอน
กลับเมืองคอนอย่าลืมกลอนหนังลุง
แหละสาวเหอ…
ลืมพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแคเมืองลุง
ลืมครูต้นคนดีศรีมาลา…
คนบางกอกเขาชอบหลอกชอบหลอน
กลับเมืองคอนแล้วอย่าลืมท่าหลา
แหละสาวเหอ…
โนราห์โนรีทำเป็นอวดดีหนีไปไม่ลา
ทักษิณเมืองใต้
เธอบอกไม่บายมันไม่หรูหรา
หากใครพบบอกให้หลบบ้านที
กลับมาฟังเสียงปี่หนังลุงโนราห์
ดนตรี….
โนราห์เธอมาหนีจากบ้าน
ลืมถิ่นฐานลืมการงานเพื่อนฝูง
สาวเหอ…
ลืมกำพืดเดียวจะยืดไม่ออก
สาวบ้านนอกอย่าไปทำหัวสูงแหละนุ้ย…
คนบางกอกเขาชอบหลอกชอบหลอน
กลับเมืองคอนอย่าลืมกลอนหนังลุง
แหละสาวเหอ…

ลืมพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแคเมืองลุง
ลืมครูต้นคนดีศรีมาลา…
คนบางกอกเขาชอบหลอกชอบหลอน
กลับเมืองคอนแล้วอย่าลืมท่าหลา
แหละสาวเหอ…
โนราห์โนรีทำเป็นอวดดีหนีไปไม่ลา
ทักษิณเมืองใต้
เธอบอกไม่บายมันไม่หรูหรา
หากใครพบบอกให้หลบบ้านที
กลับมาฟังเสียงปี่หนังลุงโนราห์