คิดถึงมั่งหม้าย

คิดถึงมั่งหม้าย

เนื้อเพลง คิดถึงมั่งหม้าย

คิดถึงมั่งหม้าย
ตั้งแต่ย้ายไปอยู่ไกล
พี่คิดถึงโย้ะ น้องรู้หม้าย
ไปหาไม่ได้ เพราะหม้ายที่อยู่
จดหมงจดหมาย
น้องเงียบหายไปพันพรือไม่รู้
ถ้าหากว่ามีที่อยู่
ไปหาน้องให้หายข้องใจ
คิดถึงมั่งหม้าย
ตั้งแต่ย้ายไปบางกอก
แฟนเดิมที่อยู่บ้านนอก
หรือเข้าบางกอกแล้วจำไม่ได้
อยู่ตึกหรูหรา
ลืมหนำนาลืมคนเขควาย
คิดถึงจนเป็นไข้
ฝันร้ายเพราะไม่บายใจ
อีตอนเย็นๆ เราเคยวิ่งเล่นเย้าหยอก
วิ่งกันล้มหัวเขาหลอก
เจ็บน้ำตาออกพี่ทายาให้
แบกน้องหลบบ้าน
ฉาบพลัดพานพี่ยังจำได้
วันนี้คนดีน้องย้าย
จำได้คนเคยหมายปอง
คิดถึงมั่งหม้าย
แล้วตอไดมาเยี่ยมบ้าน
ไปอยู่กรุงเทพฯเสียนาน
ลืมถิ่นฐาน บ้านช่อง
เหลือแต่ความหลัง
มองนาร้างแล้วน้ำตานอง
โฉมตรูน้องรู้หม้ายน้อง
พี่หมองคอยน้อง แฟนเดิม

ดนตรี……..
อีตอนเย็นๆ เราเคยวิ่งเล่นเย้าหยอก
วิ่งกันล้มหัวเขาหลอก
เจ็บน้ำตาออกพี่ทายาให้
แบกน้องหลบบ้าน
ฉาบพลัดพานพี่ยังจำได้
วันนี้คนดีน้องย้าย
จำได้คนเคยหมายปอง
คิดถึงมั่งหม้าย
แล้วตอไดมาเยี่ยมบ้าน
ไปอยู่กรุงเทพฯเสียนาน
ลืมถิ่นฐาน บ้านช่อง
เหลือแต่ความหลัง
มองนาร้างแล้วน้ำตานอง
โฉมตรูน้องรู้หม้ายน้อง
พี่หมองคอยน้อง แฟนเดิม