คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ (Sentences)

คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ (Sentences)

เนื้อเพลง คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ (Sentences)

ถ้าหากมีคำถามในใจ ฉันต้องทำอย่างไร
ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ ต้องฝืนต้องทนต่อไป

เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน
ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ

ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ
หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ

ถ้าหากต้องผิดหวังในใจ ต้องรับต้องฟังจากใคร
จะเปิดใจเอาไว้ทำไม ถ้าสุดท้ายก็ต้องเสียใจ

เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน
ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ

ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ
หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ

ฉันจะทำต่อไป ฉันจะทำต่อไป

เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน
ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ

ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ
หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉัน

ไม่เปลี่ยนใจ ฉันไม่ถอดใจ
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ