คำอธิบาย

คำอธิบาย

เนื้อเพลง คำอธิบาย

บางสิ่งที่เธอกำลังจะบอก ให้ฉันได้เตรียมใจ บางสิ่งที่เธอต้องการจะเปลี่ยน
เธอขอให้เข้าใจ ว่ามีเหตุผลมากมายเท่าไร ที่เธอต้องไป
คำพูดดีดีที่เธอจะบอก แต่ฉันคงไม่เข้าใจ ถ้อยคำสวยงามที่เตรียมเอาไว้
ฉันขอไม่ฟังได้ไหม ไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร ที่เธอต้องไป

* เธอไม่ต้องหาถ้อยคำดีดี เพื่อบอกฉันให้ได้เข้าใจ
ไม่ต้องเสียเวลาที่มี แปลความหมายที่เธอจะไป
กี่เหตุผล ก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย
เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป จะเป็นเหตุผลอะไร ก็คงไม่สำคัญ

คำพูดที่เธอเตรียมมาเพื่อบอก แต่สิ่งนั้นไม่ช่วยอะไร คำอธิบายที่เธอจะใช้
ที่ฉันคงฟังไม่ไหว ไม่ว่าความหมายมันคืออะไร ที่ฉันต้องเข้าใจ

( ซ้ำ * )

เธอไม่ต้องหาถ้อยคำดีดี เพื่อบอกฉันให้ได้เข้าใจ
ไม่ต้องเสียเวลาที่มี แปลความหมายที่เธอจะไป
กี่เหตุผล ก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย
แค่บอกไม่รักฉันก็เข้าใจ เธอมีเหตุผลอะไร ก็คงไม่สำคัญ