คำสารภาพของนักศึกษาฝึกงาน

คำสารภาพของนักศึกษาฝึกงาน

เนื้อเพลง คำสารภาพของนักศึกษาฝึกงาน

หนูเป็นมือใหม่
ยังไม่ประสีประสา
หนูยังประหม่า
ฝึกงานได้สองสามวัน
พี่เค้าก็มี เมตตา
มาช่วยสอนเรื่องการงาน
ให้คนที่ไม่เชี่ยวชาญ
อย่างหนู
.หนูเองที่ผิด
ที่ไปใกล้ชิดพี่เค้า
พ่อแม่รู้เข้า ท่านคงดุหนูน่าดู
หนูมันเป็นคนอ่อนไหว
ไม่เอาไหนนี่คะครู
หนูเลยไม่รู้ต้องทำ ยังไง
.ไม่อยาก ให้เสียชื่อ สถาบัน
เห็นพี่เขาทุกวัน
ยิ่งกังวลยิ่งฝันร้าย
ยัง เด็ก
จึงต้องเจียมตัวและใจ
ต้องไม่คิดวุ่นวาย
เป็นนักศึกษา
เหลือเรียนตั้งเทอมกว่าจำไว้
….ดนตรี…..
ไม่อยาก ให้เสียชื่อ สถาบัน
เห็นพี่เขาทุกวัน
ยิ่งกังวลยิ่งฝันร้าย
ยัง เด็ก
จึงต้องเจียมตัวและใจ
ต้องไม่คิดวุ่นวาย
เป็นนักศึกษา
เหลือเรียนตั้งเทอมกว่าจำไว้
…ดนตรี…
หนูต้องขอโทษ
ที่ทำให้ครูเดือดร้อน
หนูพวกหัวอ่อน
ก็เลยลุ่มหลงลืมไป
หนูสารภาพ หมดใจ
ครูช่วยหนูได้หรือไม่
ช่วยหนูที ช่วยสั่งย้ายที
ให้พ้นจากพี่เขา