คำถาม

คำถาม

เนื้อเพลง คำถาม

ดนตรี..16..Bars……..
…14…15…16
เธอนั้น มีคนมากมาย
ใฝ่ปอง ลองหา
บางคนที่ใจ เธอต้องการ
ตัวฉัน
ก็เป็นแค่คนที่ผ่านมา
จากฟ้า
ส่งมาให้เธอ ได้ชื่นชม
อาจจะมีกับบางทีที่เธอฝัน
กับบางคน
ที่ยังคงมีความหมาย
แค่เพียงสายตา
ความฝัน
ช่างดูสวยงาม
เมื่อหลับตา ไขว่คว้า
แต่เพียงแค่เธอ
นั้นชื่นชม
อาจจะมีกับบางทีที่เธอฝัน
กับบางคน
ที่ยังคงมีความหมาย
แค่เพียงสายตา
อาจจะเป็นคำถาม
ถ้าเธอได้ลอง
ด้วยตาจ้องมอง
ก็จะเข้าใจมันใหม่
อาจ จะเป็นคนนั้น
ที่เธอเฝ้ารอ
ที่เธอเฝ้าคอย
ก็อาจเป็นฉัน
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
อาจจะมีกับบางทีที่เธอฝัน
กับบางคน
ที่ยังคงมีความหมาย
แค่เพียงสายตา
อาจจะเป็นคำถาม
ถ้าเธอได้ลอง
ด้วยตาจ้องมอง
ก็จะเข้าใจมันใหม่
อาจ จะเป็นคนนั้น
ที่เธอเฝ้ารอ
ที่เธอเฝ้าคอย
เปิดกายและใจ
อาจ จะเป็นคนนั้น
ถ้าเธอได้ลอง
ด้วยตาจ้องมอง
ที่ใจของฉัน